Welkom bij Toermalijn sieraden, de leukste online kralenwinkel

Privacy verklaring

Privacy verklaring

De website (www.toermalijnsieraden.nl wordt beheerd door Toermalijn kralen, sieraden en cadeauwinkel hierna te noemen ("Toermalijn"). Wanneer u deze internetsite bezoekt kan Toermalijn persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Toermalijn zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Toermalijn met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Toermalijn verwerkt en verzamelt gegevens over haar klanten en bezoekers van deze internetsite om haar bedrijfsinvulling te vereenvoudigen, te optimaliseren, om diensten, dienstverlening en producten ter uw attentie te brengen en beschikbaar te stellen welke voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

De manier waarop Toermalijn persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, via deze website en op andere wijze, wordt in Nederland gereguleerd door het College Bescherming Persoonsgegevens; toezichthouder op de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Het is niet de bedoeling dat Toermalijn via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin uit naam van Toermalijn wel getracht wordt dergelijke gegevens te verzamelen, heeft u te maken met een nep-website, Toermalijn benadrukt dat de afgifte van dergelijke informatie met uw toestemming verleent is. Toermalijn neemt dan ook geen verantwoordelijkheid betreffende het verdere gebruik van dergelijke gegevens. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Toermalijn uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies
Toermalijn mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en Toermalijn is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd. Daar komt bij dat het plaatsen van een bestelling op www.toermalijnsieraden.nl zonder het gebruik van cookies onmogelijk is. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is uitdrukkelijk van toepassing op alle producten en diensten, internetsites en door Toermalijn ontwikkelde services.
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
Uitoefening van rechten; contact opnemen met Toermalijn.

Indien u geen informatie van Toermalijn (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres: toermalijn.kralen@hotmail.com of per post

Toermalijn kralen, sieraden en cadeauwinkel

Hoogstraat 75

4251 CJ  Werkendam

Nederland

Wijzigingen Privacy Statement
Toermalijn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

Terug